Bavlnená rukavica

  • Bavlnené rukavice /pracovné /záhradné rukavice

    Bavlnené rukavice /pracovné /záhradné rukavice

    Rukavice sú vyrobené z rôznych materiálov.Je dôležité vedieť, aký druh ochrany môže ponúknuť každý typ rukavíc.Použitie nesprávnej rukavice môže spôsobiť zranenie.Bavlnené rukavice môžu absorbovať nebezpečné chemikálie a spôsobiť popálenie pokožky.Používanie správnych rukavíc znižuje riziká na pracovisku.Je zodpovednosťou zamestnávateľa určiť, ako dlho možno rukavice nosiť a či sú opakovane použiteľné.Zamestnanec by však mal informovať zamestnávateľa, ak sa domnieva, že by mu rukavice mali byť vymenené....