Bezpečnostné okuliare

  • Ochranné okuliare / sklo na ochranu očí

    Ochranné okuliare / sklo na ochranu očí

    Okuliare alebo bezpečnostné okuliare sú formy ochranných okuliarov, ktoré zvyčajne obklopujú alebo chránia oblasť okolo oka, aby zabránili zasiahnutiu očí časticami, vodou alebo chemikáliami.Používajú sa v chemických laboratóriách a pri spracovaní dreva.Často sa používajú aj pri športoch na snehu a pri plávaní.Okuliare sa často používajú pri používaní elektrického náradia, ako sú vŕtačky alebo reťazové píly, aby sa zabránilo tomu, že odletujúce častice poškodia oči.Mnoho typov okuliarov je dostupných na predpis...